mortal
29 شهریور 1401 - 19:43

سنجش سلامت بیش از ۲۴ هزار نوآموز در استان قزوین

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی قزوین گفت: تا کنون  ۲۴ هزار و ۲۰۰  نوآموز در طرح سنجش سلامت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. معرفت الله احمدی رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی قزوین گفت: در طرح سنجش  سلامت از ۲۵ هزار نوآموز ۲۴ هزار و ۲۰۰ نفر ارزیابی شده اند و جاماندگان هم تا ۳۱ شهریور فرصت دارند تا در این طرح مشارکت کنند. وی افزود: اگر جاماندگان این طرح تا پایان شهریور مراجعه نکنند تا ۱۵ مهر ماه پایگاه تمدیدی خواهیم داشت. رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: براساس نتایج به دست آمده از طرح سنجش نوآموزان تاکنون ۷ درصد دانش آموزان شرکت کننده به آمادگی تحصیلی، ۶ درصد به پایگاه تخصصی بینایی و دو نیم درصد به پایگاه تخصصی شنوایی ارجاع شدند. سلامت نوآموزان در ۲۰ پایگاه سنجش می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوانقزوینقزوین
شناسه خبر: 747619