mortal
30 مهر 1401 - 14:21

تردد گردشگران خارجی به مشهد ۳۰۰ درصد افزایش یافت

مشهد ـ مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی از افزایش ۳۱۱ درصدی جابجایی گردشگران خارجی به خراسان رضوی در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی بنی در خصوص میزان تغییرات پروازهای فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۹ هزار پرواز در این فرودگاه نشست و برخاست داشته‌اند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته است. خبرگزاری مهربنیمدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی افزود: همچنین در این مدت بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مسافر در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد جابجا شده که نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ درصد افزایش داشته است. وی تصریح کرد: در این مدت ۲۳ هزار و ۷۱۸ پرواز داخلی نشست و برخاست کرده‌اند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است. همچنین بیش از ۳ میلیون و ۱۸۰ هزار مسافر داخلی جابجا شده‌اند که نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹ درصد رشد داشته است. امانی‌بنی در خصوص تغییرات پروازهای خارجی یادآور شد: در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۳۵۳ پرواز خارجی نشست و برخاست داشته که نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته ۱۹۳ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت بیش از ۷۶۳ هزار گردشگر خارجی در فرودگاه مشهد تردد داشته که نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته ۳۱۱ درصد رشد داشته است. مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی در خصوص تغییرات میزان پروازها در ۶ ماهه نخست امسال به تفکیک خاطرنشان کرد: نشست و برخاست پروازها در فروردین ماه ۱۸ درصد، در اردیبهشت ماه ۵۳ درصد، در خرداد ماه ۲۷ درصد، در تیر ماه ۱۴ درصد، در مرداد ماه ۳۳ درصد و در شهریور ماه ۵۷ درصد افزایش داشته است. وی در رابطه با تغییرات جابجایی مسافران در این فرودگاه در ۶ ماهه نخست سال جاری به تفکیک عنوان کرد: جابجایی مسافران فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در فروردین ماه ۷۰ درصد، در اردیبهشت ماه ۱۳۳ درصد، در خرداد ماه ۷۹ درصد، در تیر ماه ۶۰ درصد، در مرداد ماه ۹۰ درصد و در شهریور ماه ۱۴۲ درصد افزایش داشته است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 796020